Overslaan en naar de inhoud gaan

Frequently asked questions

Frequently asked questions

Koppeling rijksregisternummer (RRN) in DogID

Wie is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het hondenregister?

De verantwoordelijke van de hond is zelf verantwoordelijk voor de controle van de juistheid van zijn persoonlijke gegevens in het hondenregister en het melden van elke verandering of eventuele correctie.

Op vakantie met uw hond. NIET ZONDER ZIJN PASPOORT !!

Sinds 1 oktober 2004 moet u een Europees paspoort hebben als u uw hond, kat of fret mee wil nemen op reis.

In België krijgen honden sinds 7 juni 2004 automatisch een paspoort op het moment dat zij geïdentificeerd worden.

Voor de honden die reeds vóór 7 juni 2004 geregistreerd werden, kan uw dierenarts een paspoort afleveren.

 

 

Wat moet ik doen als mijn hond geregistreerd is bij DogID maar ik bezit nog geen europees paspoort en ik wens er één te ontvangen dat gelinkt is aan zijn identificatie?

U gaat bij uw dierenarts welke u onmiddellijk een paspoort voor uw hond zal geven.

Belangrijk! Voor de honden die geïdentificeerd en geregistreerd werden voor 7 juin 2004, is het paspoort enkel verplicht voor honden die reizen.

Wat moet ik doen als mijn hond sterft ?

U stuurt enkel het kaartje“Aanvraag voor verandering van verantwoordelijke of adresverandering- Aangifte van overlijden” terug met vermelding van de datum van overlijden naar DogID (PB 20000, BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw).

Indien u niet meer in het bezit bent van het kaartje, kan dit ook gemeld worden per telefoon, mail, brief.

 

Wat moet ik doen als ik van adres verander ?

U stuurt het kaartje “Aanvraag voor verandering van verantwoordelijke of adresverandering- Aangifte van overlijden” terug na het nieuwe adres te hebben ingevuld. U houdt het paspoort bij. U ontvangt een nieuw kaartje binnen de 14 dagen.

Indien U naar het buitenland verhuist zal er geen nieuwe kaart verstuurd worden.  U dient de hond te laten registreren in het land waar het dier zal verblijven.  Bij DogID wijzigt het statuut van de hond naar “geëxporteerd”.

Ik ben niet meer in het bezit van de kaart “Aanvraag voor verandering van verantwoordelijke of adreswijziging”. Kan ik een wijziging van verantwoordelijke per telefoon, fax of email uitvoeren ?

De snelste oplossingen, indien u nog contact hebt met de oude of nieuwe verantwoordelijke, zijn:
 • Ofwel vraagt de voormalige verantwoordelijke aan DogID om hem de kaart "Aanvraag tot wijziging van verantwoordelijke of wijziging van adres” op te sturen. De oude verantwoordelijke stuurt ons deze kaart terug met uw contactgegevens op de achterzijde en na ontvangst zal DogID de wijziging onmiddellijk uitvoeren.
 • Ofwel een gezamenlijke verklaring naar DogID sturen, ondertekend door de oude verantwoordelijke en de nieuwe verantwoordelijke, met vermelding van de verandering van verantwoordelijke en het chipnummer van de hond. Vergeet niet de nieuwe gegevens van de nieuwe verantwoordelijke door te geven. Na ontvangst zal DogID de wijziging onmiddellijk uitvoeren.

Indien dit niet mogelijk is en u niet langer deze kaart bezit, kunt u een eenvoudig schriftelijk verzoek naar DogID sturen. DogID zal dan het akkoord aan de oude verantwoordelijke vragen om de wijziging uit te voeren (procedure welke +/-4 weken duurt).

 

Wat doe ik als mijn hond van verantwoordelijke verandert ?

U stuurt het kaartje met de gegevens van de nieuwe verantwoordelijke terug naar DogID (PB 20000, BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw). U geeft het paspoort aan de nieuwe verantwoordelijke. De nieuwe verantwoordelijke ontvangt in de loop van de daaropvolgende week :

 • een definitief identificatie- en registratiecertificaat onder de vorm van een zelfklevende etiket dat gekleefd moeten worden in de rubriek XII, "Diversen" van het paspoort;
 • een kaartje "Aanvraag voor verandering van verantwoordelijke of adresverandering - Aangifte van overlijden". Deze kaart moet bij het paspoort worden bewaard. Ze zal gebruikt worden om latere veranderingen van adres of verantwoordelijke te melden.
 • wanneer een hond buiten het Belgisch grondgebied verhuist (verhuizing, verandering van verantwoordelijke, …), wordt geen enkel definitief certificaat (datgene die het etiket bevat dat in het paspoort moeten worden gekleefd) aan de verantwoordelijken van deze in het buitenland verblijvende honden verstuurd. De verantwoordelijken van deze honden dienen hun hond te laten registreren in het land waar zij verblijven.

Is mijn hond correct geregistreerd ?

Uw hond wordt geregistreerd door een dierenarts. Zij beschikken hiervoor over blanco paspoorten en voorlopige certificaten van identificatie & registratie.

Op het ogenblik van de identificatie wordt door de identificeerder het voorlopig identificatiecertificaat ingevuld waarop het nummer van het paspoort duidelijk wordt vermeld. Het roze origineel van het document en de gele kopie (bij de nieuwe versie van de voorlopige certificaten is geen gele kopie meer aanwezig) worden zo snel mogelijk (en in elk geval binnen de acht dagen na de identificatie) door de identificeerder aan DogID bezorgd.
Het ingevulde paspoort en de witte kopie worden onmiddellijk aan de verantwoordelijke van het dier gegeven. De groene kopie wordt tot één jaar na de identificatie bewaard door de identificeerder.

Bij aanwezigheid gele kopie (oude versie voorlopig certificaat):

In afwijking kan de kweker van een hond het dier verhandelen zonder het voorafgaand te laten registreren, voor zover de bestemming een erkende inrichting is. In dit geval bezorgt de identificeerder enkel het roze origineel van het voorlopige identificatiecertificaat zo snel mogelijk (en in ieder geval binnen de acht dagen) aan DogID.
Het paspoort wordt samen met de gele en de witte kopie onmiddellijk aan de kweker gegeven. De groene kopie wordt tot één jaar na de identificatie bewaard door de identificeerder.
Op het moment dat de hond verhandeld wordt aan een erkende inrichting vult de kweker de gegevens van de nieuwe verantwoordelijke in op de achterzijde van de gele kopie en bezorgd deze zo snel mogelijk aan DogID.
Indien de kweker van de hond het dier niet binnen de acht dagen verhandelt aan een erkende inrichting vult hij zijn gegevens in op de achterzijde van de gele kopie van het voorlopig certificaat en bezorgt deze zo snel mogelijk aan DogID.
In dit geval mag het dier pas verhandeld worden wanneer de kweker in het bezit is van het definitieve identificatie- en registratiecertificaat (etiket dient gekleefd te worden in het paspoort).

Bij afwezigheid gele kopie (nieuwe versie voorlopig certificaat):

In afwijking kan de kweker van een hond het dier verhandelen zonder het voorafgaand te laten registreren, voor zover de bestemming een erkende inrichting is. In dit geval vult de identificeerder het erkenningsnummer van de koper in op de achterzijde van het roze origineel van het voorlopige identificatiecertificaat en bezorgt dit zo snel mogelijk (en in ieder geval binnen de acht dagen) aan DogID.
Het paspoort wordt samen met de witte kopie onmiddellijk aan de kweker gegeven. De groene kopie wordt tot één jaar na de identificatie bewaard door de identificeerder.

De verantwoordelijke ontvangt in de loop van de daaropvolgende week:

 • een definitief identificatie- en registratiecertificaat onder de vorm van een zelfklevende etiket dat gekleefd moeten worden in de rubriek XII, "Diversen" van het paspoort;
 • een kaartje "Aanvraag voor verandering van verantwoordelijke of adresverandering - Aangifte van overlijden".Deze kaart moet met het paspoort bewaard worden. Ze zal gebruikt worden om latere veranderingen van adres of verantwoordelijke te melden.

Is mijn hond correct geïdentificeerd ?

Uw hond moet met een elektronische chip (transponder) worden geïdentificeerd. De identificatie met een elektronische chip moet worden uitgevoerd door een dierenarts.

Een tatoeage is de oude wijze voor de identificatie van honden.

Wat zegt de wet ?

Sinds 1 september 1998 is de identificatie en registratie van honden verplicht.

Dit betekent concreet dat :

 • als een hond bij u geboren wordt, en u de intentie hebt om hem te houden, moet u hem laten identificeren en registreren voor de leeftijd van 8 weken.
 • als u de intentie hebt om een hond te verkopen of weg te schenken, u hem ongeacht de leeftijd moet laten identificeren en registreren.
 • als u een hond koopt of krijgt, hij op voorhand moet zijn geïdentificeerd en een paspoort moet hebben.

Nieuwe chip wanneer de bestaande chip niet meer leesbaar is

Wanneer de bestaande chip niet meer leesbaar is moet de dierenarts een nieuwe chip plaatsen. Bij deze gelegenheid moet door de dierenarts het document “Vervanging paspoort” worden ingevuld en moet hij een nieuw paspoort geven aan de verantwoordelijke van de hond. Om te vermijden dat dezelfde hond twee maal wordt geregistreerd en dus twee honden op naam van dezelfde verantwoordelijke komen te staan, moet door de dierenarts op het document “Vervanging paspoort” eveneens het nummer van de oude chip worden vermeld en het vakje “onleesbaar” worden aangevinkt. In dit geval zal voor deze hond, door DogID, het nieuwe chipnummer als primaire identificatie worden geregistreerd (verschijnt op de web site). Het oude chipnummer blijft geregistreerd en kan in de geschiedenis van de hond terug worden gevonden. Indien de dierenarts het oude nummer niet vermeld wordt door DogID een tweede registratie in de database gecreëerd (er is geen mogelijkheid om de twee chipnummers te linken zonder de informatie van de dierenarts).

Wijziging van verantwoordelijke zonder witte kaart van het definitief certificaat

Wanneer de witte kaart wordt gebruikt voor het melden van een wijziging van verantwoordelijk van de hond, wordt deze wijziging onmiddellijk uitgevoerd. Wanneer deze witte kaart niet meer in het bezit is kan een wijziging van verantwoordelijke eveneens op volgende wijze aan DogID worden gemeld:

 • Schriftelijke, gedateerde en door de actuele en nieuwe verantwoordelijke ondertekende aanvraag of een schriftelijke aanvraag met het garantiecertificaat.
 • De wijziging van verantwoordelijk (behalve deze van een asiel – zie hieronder) kan via de dierenarts of nieuwe verantwoordelijke worden aangevraagd. Na ontvangst van de aanvraag wordt door DogID een bericht naar de actuele verantwoordelijke verstuurd. Zonder ondertekend en gedateerd tegenbericht van deze laatste wordt, na een wachttijd van 15 werkdagen, de wijziging uitgevoerd.
 • Een aanvraag voor wijziging van verantwoordelijke via een asiel (hond binnenkomend of buitengaand) wordt onmiddellijk uitgevoerd indien deze aanvraag wordt bevestigd door het 9ZE document met het HK nummer van het asiel of de witte kaart wanneer het een buitengaande hond betreft welke al op naam van het asiel was geïdentificeerd.
 • Een aanvraag voor wijziging van verantwoordelijke via een kweker met een HK-nummer wordt onmiddellijk uitgevoerd wanneer het een buitengaande hond betreft en indien de aanvraag wordt bevestigd door een schriftelijk bericht (mail, fax) met vermelding van het HK nummer of ondertekend garantiecertificaat. Indien de hond opnieuw bij de kweker binnenkomt, moet de klassieke procedure voor de wijziging van verantwoordelijke (met brief naar de actuele verantwoordelijke) worden toegepast.

Verantwoordelijkheid voor het melden van wijzigingen aangaande de hond

De actuele verantwoordelijke (verkoper…) is altijd verantwoordelijk voor het melden, aan DogID, via de witte kaart, van wijzigingen i.v.m. adres, verantwoordelijke of sterfte van de hond.

Belangrijk bij het bestellen van documenten

Een bestelling van documenten kan gebeuren door een papieren bestelbon naar PB 20000 van DogID te sturen, of online, via onze web site www.dogid.be De bestelbon kan via onze web site worden gedownload. Bij het gebruik van de papieren bestelbon is het belangrijk dat alle gevraagde gegevens volledig en correct worden ingevuld. Bij de betaling moet het precieze bedrag worden overgeschreven en dient, als referentie, uw ordenummer voorafgegaan door een ‘F’ of ‘N’ te worden ingevuld. Een correct en volledig ordenummer is essentieel bij de automatische verwerking van uw bestelling en betaling. Het ontbreken of onvolledige gegevens leiden onvermijdelijk tot vertraging of onmogelijkheid om de bestelling te verwerken. Documenten kunnen eveneens online via onze website worden besteld en betaald met Visa, Mastercard, Bancontact of overschrijving. Aangezien de verwerking van de gegevens en de betaling volledig automatisch gebeuren raden wij aan om deze methode te gebruiken. Het is de snelste wijze en het vermijdt vertraging wegens het ontbreken of onvolledige gegevens.

De aflevering van een duplicaat van een paspoort

Het nieuwe KB van 25 april 2014 voorziet in het gebruik van een document “Vervanging paspoort” voor de uitgifte van duplicaten van paspoorten door de dierenartsen. Deze procedure is tevens van toepassing voor de honden welke voor 7 juni 2004 zijn geregistreerd.

De verrekening van de documenten in het kader van een bedrijf (dierenartsenpraktijk, samenwerking met kweker)

Bij de bestelling van de documenten voor de registratie en identificatie van honden kunnen de gewenste gegevens voor de factuur en het document voor de heffing van de regionale taks, verschillen van de gegevens van de dierenarts die de documenten bestelt. Het adres en de gegevens voor de factuur en het document voor de heffing van de regionale taks kunnen op de besteldocumenten worden aangepast. De verrekening zal dus gebeuren met deze gegevens en niet meer met deze van de dierenarts die de bestelling onder zijn naam heeft geplaatst.

Wat moet ik doen als mijn hond geïdentificeerd werd door een microchip of een tatoeage maar niet geregistreerd werd bij DogID?

U dient contact op te nemen met de dierenarts zodat hij ons het voorlopige identificatie- en registratiecertificaat kan sturen.

Wat moet ik doen als mijn hond uit het buitenland komt ?

U dient naar een dierenarts te gaan om de hond te laten registreren bij DogID.

Ik ben particulier. Kan ik een wijziging van verantwoordelijke per telefoon, fax of email uitvoeren ?

De snelste oplossingen, indien u nog contact hebt met de oude verantwoordelijke, zijn:

 • Ofwel vraagt de voormalige verantwoordelijke aan DogID om hem de kaart "Aanvraag tot wijziging van verantwoordelijke of wijziging van adres” op te sturen. De oude verantwoordelijke stuurt ons deze kaart terug met uw contactgegevens op de achterzijde en na ontvangst zal DogID de wijziging onmiddellijk uitvoeren.
 • Ofwel een gezamenlijke verklaring naar DogID sturen, ondertekend door de oude verantwoordelijke en uzelf, met vermelding van de verandering van verantwoordelijke. Na ontvangst zal DogID de wijziging onmiddellijk uitvoeren.

Indien dit niet mogelijk is en u niet langer deze kaart bezit, kunt u een eenvoudig schriftelijk verzoek naar DogID sturen. DogID zal dan het akkoord aan de oude verantwoordelijke vragen om de wijziging uit te voeren (procedure welke +/-4 weken duurt).

Wat moet ik doen als mijn hond verloren of gestolen is ?

U dient dit zo snel mogelijk telefonisch door te geven aan DogID op het nummer +32 (0)2 333 92 22 tussen 8u en 20u.

Het beheer (bestelling, gebruik) van de documenten in een dierenartsenpraktijk of een vereniging van dierenartsen

DogID moet de traceerbaarheid verzekeren van de documenten voor de registratie en de identificatie van honden. Het is mogelijk aan deze eis te beantwoorden in het kader van de registratie van « groepen » (concept dat juridische entiteiten omschrijft - bedrijven, …- of andere) bij DogID. Indien u in een groepspraktijk werkt of indien u een samenwerking met één van uw andere collega’s wenst te signaleren (vereniging of iedere andere vorm van samenwerking), vragen wij u schriftelijk (mail, fax, brief) de ordenummers, die van deze « groep » deel uitmaken, bij DogID te melden. Wij registreren dan deze groep en alle wijzigingen die u ons meldt (toetreding of terugtrekking van een groepslid). Het voordeel hiervan is dat de documenten voor de registratie en identificatie van de honden door de leden van de groep onderling kunnen worden gebruikt (en niet enkel meer in relatie met de dierenarts die de bestelling onder zijn naam heeft geplaatst).