Professioneel

Online registratie

Online DogID is een website voor het online registreren van honden voor professionele gebruikers. Maak als hondenfokker, asiel of dierenarts een account aan en krijg toegang tot de online hondenregistratie.
Online DogID biedt verschillende functies aan om vlot en eenvoudig honden te registreren en beheren: registreren, aanpassen, vervanging paspoort, onvername verantwoordelijkheid (asielen).
 

Belangrijke informatie vanaf 24 juli 2017

Vanaf maandag 24/7/2017, zal de eaZylink software nodig zijn om de gegevens van jouw eID bij de online registratie te kunnen lezen. Het zal toelaten om je herkenbaar te maken of te tekenen met je eID. Deze software is browser onafhankelijk.
De installatie moet slechts éénmaal uitgevoerd worden en zal je automatisch voorgesteld worden bij je eerste login vanaf aanstaande maandag.

In bijlage, een korte handleiding:Procedure eaZylink

Informatie voor dierenartsen, kwekers en asielen.

Belangrijke informatie vanaf 1 maart 2017

Het contract voor het beheer van de databank van de honden - genaamd DogID - werd recent vernieuwd  en opnieuw toegekend aan Zetes NV voor een periode van 6 jaar. De hernieuwing  is van start gegaan op 1 maart 2017.
Eén van de globaal positieve effecten voor de beroepsgroep van dit nieuwe contract is dat het gepaard gaat met een aanpassing van de prijs van de documenten.

De prijs voor het voorlopig identificatiecertificaat is gedaald van 11.64 eur BTW inclusief naar de nieuwe eenheidsprijs van 10.459 eur BTW inclusief (regionale bijdrage inbegrepen).
De éénheidsprijs van een paspoort is van 0.75 eur BTW inclusief naar 0.90 eur BTW inbegrepen gegaan.

Het document ‘vervanging paspoort’ is gratis verkrijgbaar.
Het document is hieronder terug te vinden en kan u downloaden (link ‘download vervanging paspoort’).

De bestelbon is beschikbaar onderaan de pagina. 

Regels voor het verkeer van honden, katten en fretten: nieuw vanaf 29 december 2014:

29_9_2014 NL

Om de registratie van de rassenbenamingen te uniformiseren is een lijst met rassen opgesteld. Enkel de rassen vermeld op deze lijst of kruisingen hiervan kunnen gebruikt worden om een hond te registreren en zullen worden aanvaard voor registratie in onze databank. Dit belet niet om eventueel andere rassennamen te gebruiken op andere documenten. De lijst kan via onderstaande link worden geraadpleegd:

Gelieve er rekening mee te houden dat de vakken in het groen de oorspronkelijke benaming van de rassen bevatten. U hebt echter de keuze om op de identificatiedocumenten één van de benamingen in te vullen die vermeld staan in in de bijbehorende regel in van het ras dat u aan de hond toewijst. Het is deze benaming uit de lijst die zal worden afgedrukt op het definitief certificaat van de hond.

 

Gelieve voor vragen over documenten de link "FAQ professioneel" te raadplegen:

FAQ professioneel

 
Sinds 1 oktober 2004 geldt er een nieuwe Europese regeling. Vanaf deze datum moeten honden, katten en fretten waarmee u buiten België reist, geïdentificeerd zijn en moet u voor deze dieren beschikken over een Europees paspoort. 

DogID werd goedgekeurd voor de distributie van deze paspoorten. 

De Belgische wetgeving over de verplichting van de identificatie van honden, de registratie bij DogID en het bezit van een paspoort, blijft onveranderd. 

De bestelbon toont u de verschillende mogelijkheden. 

Als u vragen hebt in verband met deze nieuwe wetgeving, aarzel dan niet en bel ons op het nummer 02 333 92 22.

 
 
download bestelbon [292.14 KB]

Online registratie

Enkel voor professionelen


Bekijk video

Gewesten & DogID

Gewesten

Hand in hand met de Gewesten


Meer info